Author Archives: admin

ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG CHĂN NUÔI HEO CÓ HIỆU QUẢ

Trong khi chăn nuôi heo hiện nay còn khá nhiều khó khăn thì việc ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi heo sẽ hứa hẹn một bước phát triển mới góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế đồng thời giải quyết được bài toán ô nhiễm môi trường. Thực hiện chuyển dịch…